VİZYON & MİSYON

Ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde, sürdürülebilir gelişmeyi yaşam şekli yapan, teknoloji ve kalite açısından sektöründe önemli bir kuruluş olarak hedefimiz müşterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetleri en iyi çözüm ortağı olarak sunmak ve sürekli müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Tüm ekibimiz birbirlerini de birer müşteri olarak görmektedir ve süreç yaklaşımı ile sürekli iyileştirmeyi esas alarak sıfır hata’yı hedeflemektedir. Müşterilerimizi memnun etme yolunun, ekibimizin mutluluğu ve memnuniyetinden geçtiğinin bilincinde olarak ekip elemanlarımıza en iyi çalışma ortamını sağlamakta ve sürekli gelişmeyi ve öğrenmeyi desteklemekteyiz.

Maliyetlerimizi düşürmek, verimliliğimizi ve uzun vadeli karlılığımızı arttırmak, geleceğimizi güven altına almak, tedarikçilerimizle karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışarak sağlanabilir.

Bu bağlamda amacımız bütün faaliyet sahalarında ve hizmet birimlerinde kalite bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Toplam Kalite Yönetimi’ni yaşam şekli olarak benimsemek ve gereklerini yerine getirmektir.

Toplam Kalite Yönetimi ile iş mükemmelliğini gerçekleştirmek NA-MRO ekibi olarak hepimizin görevidir.